Panel 1

Patrice Pinguet Traductions
Binnengasthuisstraat 64
1012 ZD Amsterdam
Tel: 020-4216516 / +31.20.4216516
p.pinguet@wxs.nl

Lid van/Member of:
KvK/Chamber of Commerce Amsterdam: 33279050
NGTV – Ned. Genootschap voor Tolken en Vertalers
VZV – Vereniging Zelfstandige Vertalers
CIOL – Chartered Institute of Linguists

Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder